PUTINNNN
Hem » Hur länge har Putin varit president?

Hur länge har Putin varit president?

by Svenska Fire

Många anser förmodligen att Putin suttit som president alldeles för länge. Åtminstone den som har ett västerländskt perspektiv på utvecklingen i världen. I många grupper i den Ryska federationen är han sannolikt relativt uppskattad. Men varför har han ett sådant stöd? Och hur länge har Putin varit president? Vladimir Putin blev utsedd till president på nyårsafton år 1999. Han hade blivit rekryterad och utsedd av presidenten Boris Jeltsin. 

Ryssland var i en krissituation när Putin tillträdde. År 1991 hade Sovjetunionen brutit samman. Ledaren för kommunistpartiet, Michael Gorbatjov, som delvis hade försökt reformera systemet,  blev då utmanövrerad av Jeltsin. Nya ekonomiska reformer infördes med stöd från bland annat västvärlden. Ett fåtalsvälde med stenrika oligarker utvecklades till följd av dessa reformer. Landets befolkning blev ännu fattigare än tidigare och något av ett kaos inföll. Inte minst på grund av att Jeltsin tappade greppet om styrningen av landet. Putin upplevdes därför som en ordningsman, när han trädde in på den storpolitiska arenan. 

Putins döttrar

I takt med att Putin utvecklats till något av en envåldshärskare eller autokrat, tycks världen i allt större utsträckning börja intressera sig för hans privatliv. Frågor om Putins döttrar och hur många barn Putin har, tycks intressera många. Åtminstone kvällspressen. Förmodligen beror detta på att Putin anses ha berikat sig själv och sin stora familj. Vi vet att han har två döttrar i sitt tidigare äktenskap. Ryktet gör också gällande att han tillsammans med en älskarinna har ett eller flera barn. Behöver vi som världsmedborgare känna till allt om hans privatliv? Sannolikt inte. Det som möjligtvis kan ha relevans är att hans döttrar eventuellt har utsatts för sanktioner till följd av Rysslands militära aktioner i Ukraina. 

Är Putin kommunist?

Vladimir Putin bekänner sig sannolikt inte till den marxistiska – leninistiska ideologin. Från barnsben kan han säkert den i detalj. I sitt tidigare arbete som agent i den sovjetiska underrättelsetjänsten var det en nödvändighet. Putin verkar emellertid ha som mål att återupprätta den sovjetiska hegemonin eller till och med det gamla tsarväldet. Putin är heller inte någon ateist utan bekänner sig till den rysk-ortodoxa kyrkan. Om han är religiös är en annan historia, men han får stöd från ryska patriarker. 

Vem blir Putins efterträdare?

Putins hälsa anses vara vacklande. Det finns en rad spekulationer om hans hälsotillstånd och vilka sjukdomar han kan tänkas lida av. Enligt vissa källor åtföljs han hela tiden av en läkare vid sina resor. Numera avbildas han inte längre med bar överkropp och ridande på en häst. Åldern tar ut sin rätt även på en envåldshärskare. Vem blir Putins efterträdare, kan man spekulera om. Själv verkar han vilja regera i evigheter.. 

Du kanske också gillar