Hur länge är en häst dräktig
Hem » Hur länge är en häst dräktig?

Hur länge är en häst dräktig?

by Svenska Fire

Hästar är djur som kamperat ihop med oss människor under lång tid. Man tror att hästar tämjts och använts av människor i cirka 6-8000 år. Det är inte i närheten av den tid människor levt tillsammans med hunddjur men ändå en mycket lång tid.

Idag använder vi hästar mycket som sällskapsdjur. Med domesticering kommer förstås intresse för och önskan om vissa beteenden. Vi har lärt oss rida på hästen och vi är givetvis intresserade av att få avkomma från stona – precis som vi önskar att alla våra domesticerade djur ska fortplanta sig. Våra kunskaper och vårt intresse för fortplantningsprocessen har ökat på senare år.

För den som väljer att få avkomma efter ston finns mycket att sätta sig in i. Hur processen går till, vad man som ägare och/eller vårdare behöver tänka på och vad man ska se upp med. Grundbeteenden och avvikande beteenden.

Hur länge kan ett sto gå över tiden?

Så, hur länge är en häst dräktig? Svaret är att det handlar om ungefär 11 månader med en variation på 1 månad plus/minus. Hur länge ett sto kan gå över tiden är också svårt att svara på med tanke på att dräktighetstiden varierar något.

Du kanske också gillar