Tjäna, Spara, Slösa(!?) och Investera > Privatekonomi

Inkomstens storlek och klimatet

(1/2) > >>

Trendsökaren:
Detta som här redovisas är genomsnittliga siffror och vi som enskilda individer kan ju skilja oss från snittet.

Men inkomstens storlek  har stor betydelse för hur stor miljöpåverkan vi åstadkommer.

I genomsnitt så släpper en ”svensk” medelinkomsttagare ut 10 ton CO2. Om inkomsten ökar eller minskar med 40 000 kr per år innebär det i genomsnitt att utsläppen ökar/minskar med 2 ton.

Skillnaden mellan en som tar hänsyn till miljön och en som inte gör det är 400 kg per år i utsläpp av CO2.

Alltså i genomsnitt så är inkomstens storlek mera betydelsefull än om vi är uppger att vi är miljömedvetna.

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/darfor-har-brasiliens-trump-ratt-om-norge/
........

Ett problem med att vara miljömedveten är att det åtminstone delvis kan bli billigare. Du förbrukar kanske mindre el, du går och cyklar mer och äter kanske också billigare mat. Inte nödvändigtvis men möjligt. Då ökar i praktiken din tillgängliga inkomst.

.........

0m man är en effektiv sparare så minskar ju avtrycket på kort sikt men du får ändå en inkomstkälla. Om man använder denna enligt FIRE och minska inkomst från arbete så kommer dina livscykelutsläpp möjligtvis minska. Gör man inte detta så får man så att säga inkomst från arbete och kapital.

..........

Vilka reflektioner kan man göra kring detta?
Trendsökaren:
Jag börjar med att reflektera själv. För mig har det personligt och i ett av de uppdrag jag haft och har åstadkomma en minskning av utsläpp av fossil CO2.

På sätt och viss är diskursen onödig i detta forum.

Trots allt har jag en mycket positiv erfarenhet av att minska utsläpp av fossilt CO2 är möjligt. Så jag har varit förundrad att de faktiska utsläppen inte minskar. den ekonomiska tillväxten är större än effektiviseringar och minskningar.

I rätt social miljö är detta möjligt men inte där resonemang ocgh handlingsvilja saknas. Min bostadsrättsförening saknar detta. Jag har lämnat dess styrelsen efter att jag tillsammans med andra kunnat kraftigt förbättratekonomin men energiförbrukningen har ökat trots satsningar i effektiviseringar.

I det aktiebolag jag har uppdrag i så har arbetet delvis varit som att skära i smör bara man tar viss hänsyn till att man jobbar med lönsamheten. Resultatet är att iman är ett industriellt bolag som internt är helt befriad från fossila saker. Vd varit engagerad, intresserad, stolt och lyssnade.

Själv har man stegvis försökt tänka till. Vi är ju i viss mån lågkonsumenter från början. Bilen kör jag på HVO 100 som ju är en syntetisk diesel gjord på avfall. Konsumtionen av oxkött och lamm minskat. Klädkontot är litet framförallt i förhållande till köpta nya plagg. Gjort en genomgång av elförbrukningen och beställt solpaneler. Har igång en egen liten produktion av ved till kaminen.


Rockström har idag en något deppig krönika om att vi misslyckats att helt  frikoppla den ekonomiska tillväxten från utsläpp. Det är ju sant.


https://www.svd.se/onsketankande-med-gron-tillvaxt--vi-maste-ageraTrendsökaren:
Här är en studie om konsumtionsmönster och lycka. De som valde att bli lågkonsumerande var lyckligare än de som valde en annan strategi.

https://www.aktuellhallbarhet.se/forskare-minskad-konsumtion-bra-for-planeten-och-lyckan/

Trendsökaren:
Dagens Industri presenterade nyckeltal för hur börsbolag påverkar klimatutsläpp. Det finns ett internationellt system för hur sådant skall räknas ut.

Man delar in utsläppen/påverkan i tre egentligen fyra kategorier.

Scope 1 är utsläpp som kommer från den egna verksamhetens utsläpp.

Scope 2 är utsläpp som kommer från el, värme eller kyla.

Scope 3 är indelad i påverkan som sker uppströms eller nedströms. Uppströms är exempelvis råvaror, medarbetarnas resor till och från jobbet m m. Nedströms är påverkan som sker av produkten under leverans, användning eller när den skall återanvändas eller slängas.

......
Alltså detta är ett sätt att registrera och mäta hur utsläppen av klimatgaser kan göras. Den kan ju i princip användas användas av all typer av organisationer samt av enskilda individer.


Ofta, dock inte alltid, leder arbete med att begränsa sin miljöpåverkan till lägre kostnader.

 Även sådana åtgärder som leder till mindre kostnader görs ibland inte av många olika skäl såsom okunskap, förändringsovilja, intern konkursens om pengarna, olika avdelningar, konflikter, direkt motstånd och annat.
............

Hur ser det då ut för mig och det bolag som jag verkar inom?

Bolaget är fossilfri i scope 1. Att jag bara är nästan fossilfri i scope 1 beror på att bilen drivs av HVO 100 men att jag använder bensin i gräsklippare och grästrimmer. Motorsåg är dock elektrisk.

I scope 2 är jag helt fossilfri men bolaget bara nästan genom att det finns reservproduktion som köps utifrån. Egentligen blir saker köpta utifrån scope 3 även om de tillfälligt ersätter sin egen produktion.

I scope 3 kan det nog finnas förbättringar.
Trendsökaren:
Det är ganska förvånande men bra att Sveriges främsta affärstidning skriver om scope 3. Nästan ingen i världen vet vad scope 1, 2 och 3 betyder. Men snart vet fler.

Men gårdagens artikel i DI handlar om svårigheten med scope 3 eftersom många bolag inte redovisar sådan påverkan på klimatutsläpp. Alltså scope 3 handlar om saker man köper in samt hur det man säljer senare påverkar och eventuellt kan återvinnas.
https://www.di.se/nyheter/jamforelsen-haltar-nar-borsbolagens-utslapp-synas/

Är nu detta viktigt för mig som småsparare. Andelen hållbara fonder och enskilda aktier med hållbarhet som tema ökar nu. Hörde också igår någon påstå att detta kommer att leda till en premievärdering av sådana aktier.

Jag har indirekt mött sådana aktörer som skapat en diskussion om fossilfrihet innan vi blev fossilfria i scope 1 och 2. Skälet till dessa frågor berodde, enligt uppgift på långivares frågor.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion